Mechanische Ventilatie

Voor een goede gezondheid is het belangrijk voldoende te ventileren in een woning. Waarschijnlijk hebben we allemaal de verhalen gelezen van ondeugdelijk aangelegde wtw (warmte terug winning) installaties van diverse nieuwbouw projecten de afgelopen jaren.

Misschien zult u denken, blij dat wij geen wtw installatie hebben. Maar wist u dat de bij u aanwezige ventilatie in de woning waarschijnlijk net zo vervuild kan zijn. U kunt wel nagaan wat dit betekent voor de afzuig capaciteit van de ventilatie. Deze is door deze vervuiling veel te laag en niet meer toereikend voor hetgeen waarvoor deze vanaf de bouw is berekend.

Middels schoonmaak apparatuur zijn de meeste installaties te reinigen.

Wij hebben dit in ons pakket waarbij onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • Meting bestaande ventilatie capaciteit
  • Schoonmaken ventilatie box
  • Schoonmaken ventielen
  • Reinigen met borstelset van het kanaalwerk
  • Montage en instellen ventielen
  • Inregelen installatie
  • Opstellen meet rapport

Bovenstaande uit te voeren voor een bedrag van €. 225,== incl. BTW.*

*In het bedrag is 3 uur aan arbeid opgenomen, afhankelijk van de grootte van de installatie, vervuiling en bereikbaarheid kunnen we deze prijs handhaven.